Kruisvaders van Sint Jan

De stichter van de Kruisvaarders van Sint jan was de pater Jezuïet, Jacques van Ginniken.
In de (huidige) beginselverklaring van “Het gezelschap de Kruisvaarders van Sint Jan” staat o.a dat het een beweging wil zijn van Christenen, waarbinnen mannen zowel als vrouwen, gehuwd en ongehuwd en zonder onderscheid van kerkelijke afkomst, zich willen inzetten voor het welzijn van de gehele wereld. Hun inspiratiebron daarbij is het Evangelie van Jezus Christus.

Omdat het in latere jaren steeds moeilijker werd nieuwe aanwas van Hollandse Kruisvaarders te krijgen, zijn de regels in Holland aangepast aan de tijdsontwikkeling.

In Holland wordt de groep Kruisvaarders steeds kleiner door vergrijzing.
In Panama echter ontstaat een nieuwe groep van Panamese kruisvaarders.
De regels zijn daar strenger, zoals de stichter ze oorspronkelijk heeft opgesteld.

Voor Holland is de meest bekende Panamese Kruisvaarder pater Roberto Gonzales. Hieronder volgt een overzicht van andere Panamese kruisvaarders.

Roberto Gonzales – priester 
Dionnisio Silleros – broeder 
José Pinedo – priester 
Alcides Rodriquez – broeder 
Edison Vallejos – broeder (huidige directeur) 
Oriel Vega – broeder (huidige adjunct directeur) 
Edwin Rios – priester 
Ook is er nog 1 novice 

Door bovenstaande nieuwe Panamese Kruisvaarders is de toekomst van de vele projecten waaronder het landbouwinstituut verzekerd.