Project Atalaya

Vijftien (overwegend) Hollandse Kruisvaarders, en vele vrijwilligers hebben de afgelopen 50 jaar hun krachten gegeven aan het landbouwinstituut in Atalaya. Vier van hen worden hier speciaal genoemd.

Pater Johan Schmiehuizen (overleden) oprichter en directeur
Pater Juan de la Chambre (overleden)
Pater Pedro Hulsebosch
Broeder Jan Buijzen – adjunct direteur

Pater Johan Schmiehuizen is in 1930 geboren te Hilversum. Op 20 jarige leeftijd sloot hij zich aan bij de Kruisvaarders van Sint jan. In 1953 werd hij uitgezonden naar de Dominicaanse Republiek. Hij werkte daar aan een landbouwcollege. April 1961 vertrok hij naar Atalaya in Panama. Hij moest daar een weeshuis opzetten. Verschillenden redenen waren aanleiding om de Bisschop toestemming te vragen te stoppen met het weeshuis, en in plaats daarvan een internaat met landbouwschool op te richten. Mgr. Mc. Rath de aartsbisschop van Panama gaf Pater Schmiehuizen toestemming en verzocht hem te knielen. Toen pater Schmiehuizen gehoor gaf aan het verzoek te knielen, zei de Bisschop geld kan ik je niet geven, wel de zegen. 17 juni 2011 hebben zij het 50 jarig bestaan van het instituut gevierd. 

Pater Juan de la Chambre is in 1917 geboren te Amsterdam. Nadat Pater Juan in verschillende landen had gewerkt, kwam ook hij in 1968 voorgoed naar Panama. Hij was daar overste van de vele kruisvaarders die in Panama werkten. Tot die tijd was hij directeur van het Ignatiuscollege te Dajabon in de Dominicaanse Republiek. Naast een voorbeeldig leraar in vakken zoals geschiedenis, scheikunde en sociologie, was hij de technische man en uitvinder van allerhande technische snufjes. Ook kon hij met behulp van een wichelroede waterbronnen vinden. Vanuit geheel Panama kwamen verzoeken voor het zoeken naar water. De meeste door hem gevonden waterbronnen werken na vele jaren nog steeds perfect. Naast al deze taken was hij ook als priester in vele gebieden werkzaam.

Pater Pedro Hulsebosch is in 1926 geboren te Heemstede. In 1954 heeft hij zich aangesloten bij de Kruisvaarders van Sint Jan. Ook hij was leraar aan het college in de Dominicaanse Republiek. Hij gaf daar theoretische lessen. Gelijk met pater Juan de la Chambre kwam hij in 1968 naar Panama. Het college in de Dominicaanse Republiek is in die tijd overgedragen aan de Jezuïeten. In panama gaf hij lessen in botanica, godsdienst en rekenen. Als priester was hij lid van de adviesraad van het bisdom, en als pastoor werkzaam in verschillende parochies.

Broeder Jan Buizen is in 1931 te Maastricht geboren. Ook hij kwam in 1968 vanuit de Dominicaanse Republiek naar Panama. Al adjunct directeur, leraar en coodinator, heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen van het instituut. Panama heeft vele eilanden waar verschillende Indianenstammen wonen met hun eigen regels en stamhoofden. 
Toen het verzoek kwam van het ministerie van landbouw (Caritas-Panama) en de Shailas (hoofden van de Kunas) te onderzoeken wat het instituut zou kunnen betekenen bij het opzetten van kleinschalige projecten op de eilanden, heeft Jan Buijzen samen met 2 studenten, en afgevaardigde van de regering en caritas vrijwel alle eilanden bezocht. 
De bijeenkomsten werden vaak gehouden in een grote ronde hut. De leiders lagen of zaten in hangmatten. Een wit overhemd een zwarte broek en een zwarte gleufhoed gaf de status aan. Een Indiaanse tolk vertaalde van Spaans naar de inlandse taal en andersom. 
Uit alle verzoeken van de Indianen klonk steeds de eis respect te hebben voor hun cultuur. Op het grootste eiland is een modelproject opgezet voor tuinbouw en landbouw, met – kippen - konijnen - koeien en varkens. In de volgende landen is Jan Buijzen werkzaam geweest; Dominicaanse republiek – Panama – Canada – Curacauo – Nicaraqua en El Salvador. 
Samen met zijn vrouw Rossie (ook Kruisvaarder) geniet hij van hun welverdiende rust in het Hollandse Julianadorp, dicht bij hun dochter met haar man, en hun prachtige kleinkinderen.